Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 
unnamed
 
  • Chức năng:         
           Phòng  Khoa  học và Hợp tác Quốc tế là phòng nghiệp vụ có chức năng quản lý và giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Viện theo đúng quy định của pháp luật.
  • Nhiệm vụ:
- Thực hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác trong và ngoài nước;
- Hướng dẫn các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch khoa học, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao;
- Thực hiện nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác có liên quan;
- Quản lý thư viện, thông tin khoa học, xuất bản và các sản phẩm khoa học của Viện;
- Quản lý và khai thác các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về cây ngô;
- Theo dõi các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế;
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây