Tìm kiếm luận văn, luận án
Năm 2009
1

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm,lân,kali đến sinh trưởng ,phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng protein cao có triển vọng tại Thái Nguyrn

Tác giả: Trần Trung Kiên Người hướng dẫn: TS.Phan Xuân Hào: Ts. Đỗ Tuấn Khiêm Mã số: 62.62.01.01 Năm: 2009 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Tiến sĩ

20

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp chung của một số dòng ngô tẻ thuần tại Đan Phượng- Hà nội

Tác giả: Thipphavong Ounla Người hướng dẫn: TS. Bùi Mạnh Cường Mã số: 60.62.01 Năm: 2009 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

30

Nghiên cứu mật độ và liều lượng N,P,K đến sinh trưởng , phát triển và năng suất của dòng ngô bố, mẹ giống LVN 45 tại Đồng bằng Sông Hồng

Tác giả: Đỗ Thị Vân Người hướng dẫn: TS. Lê Quý Kha Mã số: 60.62.01 Năm: 2009 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2002
2

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai lá đứng

Tác giả: Kiều Xuân Đàm Người hướng dẫn: PGS.TS.Ngô Hữu Tình: PGS.TS.Nguyễn Hữu Đổng Mã số: 4.01.05 Năm: 2002 Chuyên ngành: Di truyền Chọn giống cây trồng Bậc đào tạo: Tiến sĩ

Năm 2001
3

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai ngắn ngày năng suất cao, phẩm chất tốt , thích ứng cho những vùng khó khăn ở miền Bắc Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Thường Người hướng dẫn: TS. Phan Xuân Hào Mã số: 4.01.08 Năm: 2001 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

13

Nghiên cứu sử dụng bất dục đực tế bào chất trong sản xuất hạt giống ngô lai

Tác giả: Vương Huy Minh Người hướng dẫn: TS. Phan Xuân Hào Mã số: 4.01.08 Năm: 2001 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

23

Xác định vai trò và khả năng phát triển cây ngô trong nông nghiệp ngoại thành Hà nội

Tác giả: Vũ Việt Cường Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Chí Thành Mã số: 4.01.00 Năm: 2001 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

24

Tìm hiểu sự di truyền một số tính trạng ở đậu tương và ứng dụng trong công tác chọn tạo giống đậu tương ngắn ngày

Tác giả: Dương Văn Dũng Người hướng dẫn: TS. Đào Quang Vinh Mã số: 4-01-08 Năm: 2001 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2016
4

Xác định mật độ và loại phân bón phù hợp cho giống ngô lai H119 tại Đan Phượng- Hà nội

Tác giả: Nguyễn Văn Cảnh Người hướng dẫn: TS. Vương Huy Minh Mã số: 60.62.01.10 Năm: 2016 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2014
5

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn vật liệu ngô phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai chín sớm, chịu hạn

Tác giả: Lê Công Tùng Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Thắng: PGS.TS. Nguyễn Thị Phươn Thảo Mã số: 42,02,01 Năm: 2014 Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Bậc đào tạo: Thạc sĩ

16

Phân tích đa dạng di truyền một số dòng ngô nếp đơn bọi kép nhằm tạo giống ngô nếp lai

Tác giả: Nguyễn Trịnh Hoàng Anh Người hướng dẫn: TS. Ngô Thị Minh Tâm: PGS. TS. Phan Hữu Tôn Mã số: 60.42.02.01 Năm: 2014 Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Bậc đào tạo: Thạc sĩ

26

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chín sớm, năng suất cao

Tác giả: Nguyễn Phúc Quyết Người hướng dẫn: TS. Bùi Mạnh Cường Mã số: 60.62.01.11 Năm: 2014 Chuyên ngành: Di truyền Chọn giống cây trồng Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2008
6

Nghiên cứu vai trò và khả năng phát triển cây ngô lai huyện Mộc Châu- Sơn La

Tác giả: Ngụy Thị Hương Lan Người hướng dẫn: TS. Mai Xuân Triệu Mã số: 60.62.20 Năm: 2008 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2011
7

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai triển vọng và nột số biện pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất ngô vùng Đông Nam Bộ

Tác giả: Lê Văn Hải Người hướng dẫn: TS. Mai Xuân Triệu: PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ Mã số: 62.62.01.01 Năm: 2011 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Tiến sĩ

17

Phân tích đa hình di truyền tập đoàn dòng ngô nếp và khả năng ứng dụng trong tạo giống ngô nếp lai

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài Người hướng dẫn: TS. Bùi Mạnh Cường Mã số: Năm: 2011 Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2004
8

Nghiên cứu ảnh hưởng của các kiểu bất dục đực tế bào chất (M,T) đến một số tính trạng nông sinh học và năng suất ở ngô lai

Tác giả: Vũ Ngọc Quý Người hướng dẫn: TS. Lương Văn Vàng Mã số: 04.01.08 Năm: 2004 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

9

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô chất lượng Protein cao để phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai

Tác giả: Trần Quang Huy Người hướng dẫn: TS. Phan Xuân Hào Mã số: 4.01.08 Năm: 2004 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

10

Phối hợp chỉ thị phân tử trong việc đánh giá đặc điểm năng suất của một số tổ hợp ngô lai triển vọng

Tác giả: Ngô Thị Minh Tâm Người hướng dẫn: TS. Bùi Mạnh Cường Mã số: 4.01.08 Năm: 2004 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2007
11

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần có nguồn gốc địa lý khác nhau đươngc tạo ra tại Việt Nam

Tác giả: Lưu Cao Sơn Người hướng dẫn: TS. Lê Quý Kha Mã số: 60.62.05 Năm: 2007 Chuyên ngành: Di truyền Chọn giống cây trồng Bậc đào tạo: Thạc sĩ

14

Phân lập gen Dehydrin ở một số dòng ngô

Tác giả: Đoàn Thị Bích Thảo Người hướng dẫn: PGS. TS,Phan Tuấn Nghĩa Mã số: 1.05.10 Năm: 2007 Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Bậc đào tạo: Thạc sĩ

28

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số dòng thuần được rút ra từ giống ngô lai thương mại

Tác giả: Đào Ngọc ánh Người hướng dẫn: TS. Phan Xuân Hào Mã số: 60.62.01 Năm: 2007 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2010
12

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai chịu hạn

Tác giả: Vũ Hoài Sơn Người hướng dẫn: TS. Lương Văn Vàng Mã số: 60.62.05 Năm: 2010 Chuyên ngành: Di truyền Chọn giống cây trồng Bậc đào tạo: Thạc sĩ

21

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và ưu thế lai của một số dòng ngo thuần phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai chín sớm

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn Người hướng dẫn: TS. Lương Văn Vàng Mã số: 60.62.01 Năm: 2010 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2015
15

nghiên cứu khả năng kết hợp của một số dòng triển vọng phục vụ công tác chọn, tạo giống ngô lai chín sớm cho vùng Tây nguyên

Tác giả: Lương Thái Hà Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Xuân Thắng Mã số: 60.62.01.11 Năm: 2015 Chuyên ngành: Di truyền Chọn giống cây trồng Bậc đào tạo: Thạc sĩ

18

Nghiên cứu công thức trồng xen ngô và cây họ đậu trên vùng đất phù sa không được bồi đắp hàng năm ở vùng Đồng bằng Sông Hồng

Tác giả: Nguyên Xuân Sinh Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Dũng Mã số: 60.62.01.10 Năm: 2015 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

25

Nghiên cứu khả năng kết hợp và ưu thé lai của một số dòng ngô năng suất cao cho vùng núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền Người hướng dẫn: TS. Vương Huy Minh Mã số: 60.62.01.11 Năm: 2015 Chuyên ngành: Di truyền Chọn giống cây trồng Bậc đào tạo: Thạc sĩ

27

Nghiên cứu yếu tố hạn chế trong đất trồng ngô tại mai sơn- sơn La

Tác giả: Trần Hợp Minh Nghĩa Người hướng dẫn: TS. Trần Minh Tiến Mã số: 60.62.01.03 Năm: 2015 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2003
19

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất và chất lượng của một số giống ngô chất lượng Protein cao tại Thái nguyên

Tác giả: Trần Trung Kiên Người hướng dẫn: TS. Phan Xuân Hào: PGS.TS.Luân Thị Đẹp Mã số: 60.62.01 Năm: 2003 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2000
22

Nghiên cứu tiềm năng và những hạn ché trong sản xuất ngô ở Gia Lâm Hà nội

Tác giả: Trần Thẩm Tuấn Người hướng dẫn: PGD.TS .Phạm Chí Thành Mã số: 4.01.01 Năm: 2000 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Năm 2005
29

Đánh giá một số đặc điểm nông học của một số dòng ngô chất lượng protein cao phục vụ chương trình chọn tạo giống ngô lai

Tác giả: Châu Ngọc Lý Người hướng dẫn: TS. Bùi Mạnh Cường Mã số: 4.01.08 Năm: 2005 Chuyên ngành: Di truyền Bậc đào tạo: Thạc sĩ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây